DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Standard plemene / The breed standard

STANDARD PLEMENE SILKEN WINDHOUND

Hedvábný chrt (Americký barzoj, Silken Windhound)

Standard

schválený ISWS v březnu 2001, upravená verze z prosince 2005

 

CELKOVÝ VZHLED

Hedvábný chrt je malý až středně velký chrt se středně dlouhou hedvábnou srstí. Jeho klasická atletická stavba těla je znakem pravého dostihového chrta. Pohled na amerického barzoje budí dojem půvabu, rovnováhy a síly, které se pojí s výjimečnými běžeckými schopnosti.

 

VELIKOST, PROPORCE, TĚLESNÝ RÁMEC

Kohoutková výška se uvádí v rozmezí 47-60 cm. Psi přesahující tuto výšku anebo ti, kteří této výšky nedosahují, jsou penalizováni dle velikosti odchylky. Tělesný rámec je čtvercový či mírně obdélníkovitý. Jedinci, kteří jsou příliš dlouzí nebo příliš krátcí vzhledem k výšce, jsou penalizováni dle velikosti této odchylky. Hedvábný chrt má štíhlou a elegantní stavbu těla s vyrovnanou kombinací jemně vystupujících kostí a plochých svalů. Nikdy nesmí působit křehkým dojmem. Těžká či hrubá kostra je vadou.

 

HLAVA

Hedvábný chrt má energický, přátelský a inteligentní výraz. Oči jsou velké a tmavé, mandlového tvaru, umístěné mírně zešikma. Pigment okolo očí je plný a tmavý. Uši jsou malé, jemné a složené dozadu, v klidu těsně přiléhají ke krku. Při vzrušení mohou být uši vzpřímené či zpola vzpřímené. Svěšené či volně visící uši připomínající barváře jsou nežádoucí. Hlava je mírně podlouhlá s úzkou mozkovnou, při pohledu shora se směrem k čenichu a nosu postupně zužuje. Čenich je silný a dobře vyvážený vzhledem k mozkové části. Při pohledu ze strany přechází horní rovina čenichu plynule v rovinu mozkovny, stop je téměř neznatelný.

Hlava je ostře řezaná, kůže je suchá a těsně přiléhající, dobře patrné jsou vystupující žíly. Nosní houba je tmavá a může být na konci mírně ohnutá směrem dolů. Rty a pysky jsou napjaté, tvoří harmonický celek se suchou hlavou. Rty mají plný a tmavý pigment. Čelisti jsou silné a v nich jsou zasazeny zuby, na psa této velikosti velmi silné. Vyžaduje se úplný chrup a nůžkový skus. Chybějící zuby jsou vadou.

 

KRK, HŘBET, TĚLESNÁ STAVBA

Krk je dlouhý a štíhlý, mírně klenutý, dobře osvalený, silný, nesmí připomínat ovčí krk. Je bez laloku, není těžký, postupně a symetricky se rozšiřuje směrem k plecím. Hřbetní linie se mírně zvedá za kohoutkem, oblouk dosahuje svého vrcholu v oblasti posledního žebra a jemně se svažuje nad svalnatými bedry a postupně klesá nad dlouhou zádí.

Zadek je krátký, bedra středně dlouhá, široká, svalnatá a vyklenutá. Bedra musí být pružná, aby umožňovala americkému barzojovi jeho typický pohyb. V plném běhu se pohybuje dvoudobým tryskem (vystupňovaným cvalem). Plochý hřbet se strmým vyklenutím v oblasti za bedry je považován za vadu. Hrudník je velmi hluboký a dosahuje pokud možno až k lokti. Soudkovité či příliš úzké tělo je vadou. Hluboký hrudní koš a vtažené břicho vytváří typickou spodní linii hedvábného chrta.

Ocas je dlouhý, pohyblivý a stáčí se dolů v půvabné křivce, nekroutí se a dosahuje až pod hlezno. Ocas by neměl být nikdy nesen výše než je záď. Kudrnatý či vysoko nesený ocas je vadou.

 

HRUDNÍ KONČETINY

Lopatky směřují dozadu, mají být dlouhé a jemné s plochými svaly. Upřednostňuje se jen jemně naznačený kohoutek. Žádoucí je správně ohnuté rameno, které umožňuje polohu předních končetin pod kohoutkem. Lokty nesmí být vybočené ani vbočené. Přední nohy jsou rovné a silné, kotníky jsou rovné nebo mírně ohnuté, nesmí být prošlápnuté. Paspárky jsou přípustné. Tlapy jsou pěkně tvarované s pevnými a silnými polštářky. Přípustná je zaječí tlapka s prodlouženými prostředními prsty, i kočičí tlapka s kratšími prostředními prsty. Zaječí tlapka je upřednostňována. Drápy jsou silné a přiměřeně dlouhé.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY

Zadní končetiny jsou dobře zaúhlené s dlouhými hýžděmi a dobře vyvinutými stehenními svaly. Při pohledu zezadu by měl být postoj zadních nohou o něco širší než postoj předních končetin. Zadní končetiny jsou dobře osvalené, bez náznaku kravského postoje. Kolena jsou dobře ohnutá, hlezenní klouby široké a silné. Hlezna jsou krátká. Paspárky na zadních končetinách se odstraňují. Tlapy jsou pěkně tvarované s pevnými a silnými polštářky. Přípustná je zaječí tlapka s prodlouženými prostředními prsty, i kočičí tlapka s kratšími prostředními prsty. Zaječí tlapka je upřednostňována. Drápy jsou silné a přiměřeně dlouhé.

 

SRST

Srst je jemná a hedvábná. Nikdy nesmí působit dojmem vlny ani nesmí být příliš objemná, aby tak narušovala celkovou siluetu amerického barzoje. Nesmí být ani příliš dlouhá tak, aby narušovala jeho poslání jako dostihového psa. Srst může být rovná, mírně zvlněná nebo kučeravá. Srst je delší na zadní části předních končetin, na hrudi, na zadní části pánevních končetin, kolem krku a na ocase. Srst na čenichu, tlapách, na přední části hrudních končetin a na hleznech je přirozeně krátká. Jemná srst, která lemuje uši a obličejovou část lebky dodává psu typický výraz a netrimuje se. Srst hedvábného chrta se upravuje jen minimálně.

 

BARVA, ZNAKY, PLOTNY

Povoleny jsou všechny barvy a znaky.

 

POHYB, CHOD

Hedvábný chrt se pohybuje uvolněným a lehkým klusem, který dosahuje daleko dopředu a zadní partie mu dodávají sílu a pružnost. Omezený či nadbytečný pohyb končetin nebo těla při pohledu z boku je vadou. Pádlovitý, neuspořádaný krok, sbíhavý či rozbíhavý chod patří mezi vady pohybu hrudních končetin. Při pohledu na pánevní končetiny by se neměla hlezna vtáčet ani vytáčet. Zatímco pánevní končetiny jsou od sebe postaveny dále než hrudní, při rychlém klusu mají přední i zadní tlapy svůj rovnovážný bod blíže ose těla. Pohyb, který je příliš prostorný či naopak příliš úzký, anebo pohyb, který nesměřuje k ose, je vadou.

 

POVAHA

Americký barzoj je inteligentní pes vyrovnané povahy. Na poli se projevuje plně jeho silný lovecký pud, ale doma je něžným, oddaným a milujícím společníkem. Za nedostatek je nutno považovat každý náznak bázlivosti, nervozity či nepřátelského chování vůči lidem či psům.

 

Z angličtiny přeložila Bronislava Grygová.

Za poskytnuté materiály děkuji Marcele Pařízkové (ChS z Bilmy).

 

 

 

SILKEN WINDHOUND BREED STANDARD

adopted by the ISWS, March 2001; revised December 2005

GENERAL APPEARANCE: The Silken Windhound is an elegant, small to medium-sized sighthound with a moderately long silkyimagecoat. Its classic lines and athletic build are the hallmark of a true coursing dog. When viewing a Silken Windhound, one has the impression of grace, balance, and strength integrated with exceptional running ability.

SIZE, PROPORTION, SUBSTANCE:  The accepted measurements for Silken Windhounds are 18.5 -23.5 inches (47-60 cm) at the withers. Dogs over or under the ideal shall be penalized to the extent of the deviation. In proportion, Silken Windhounds are approximately square or slightly rectangular. Silkens that are excessively longer or shorter than they are tall should be penalized according to the extent of the deviation.

The build of the Silken Windhound is sleek, through a balanced combination of fine bladed bone and smooth muscle, and never looks frail. Heavy, round, or coarse bone is faulty.

imageHEAD: The Silken Windhound's expression is alert, friendly and intelligent. Eyes are rather large and dark, almond-shaped and set somewhat obliquely. Pigment around eyes is full and dark. Ears are small and fine in texture, folded and lying back along the neck when in repose. When alert, ears may prick or semi-prick. Hanging, or drooping, houndy ears are undesirable. Moderately long in head, the Silken Windhound has a fairly narrow back skull which, when viewed from above, tapers gradually through a full muzzle to the nose. The muzzle is in good balance to the skull. When viewed from the side, the top plane of the muzzle is parallel to the plane of the flat skull, with a barely perceptible stop between.

The head is well chiseled, skin dry and tight, with noticeable veining. The nose is dark, and may be slightly down-turned at the end. Lips and flews are tight, in keeping with the dry head. Pigment on lips is full and dark. Jaws are strong to accommodate the teeth, which are large for a dog of this size, with full dentition and scissors bite. Missing teeth should be penalized.

NECK, TOPLINE, BODY: The neck is long and slender. It is slightly arched, well muscled and powerful, never ewe necked. The neck is free from dewlap or throatiness, widening gradually and symmetrically into the shoulder. The topline rises gradually from slightly behind the withers, with the highest point of the arch being over the last rib, flowing smoothly over the muscular loin, carrying through and falling gradually over the long croup.

The back is short and the loin moderately long, wide, muscular and arched. It is important that the loin be flexible to sustain and drive the double suspension gallop, which Silkens exhibit when running at top speed. A flat back with steep croup is not a loin arch and should be faulted. The chest is deep with moderate spring of rib. A barrel shaped or slab sided body is faulty. The brisket reaches as nearly as possible to the elbow, with a graceful upsweep to the tuck-up; this creates the distinctive underline of the Silken Windhound.

The tail is long and flexible, falling in a sweeping curve, free of kinks and reaching past the hock. When carried, the tail should not rise above the back. A tightly curled or gay tail is faulty.

FOREQUARTERS:
The shoulder blades are well laid back and are long and smooth with flat muscle. Fine withers are preferred. Good return of upper arm is desirable, bringing the legs well under the withers. Elbows turn neither in nor out. The forelegs are straight and strong, with pasterns straight or slightly bent, but never knuckled over. Dewclaws on front legs are acceptable. The feet are well knuckled with tough, thick pads. Both the hare foot, with its longer middle toes; and the cat foot, with its shorter middle toes, is acceptable. Hare foot is preferred. Nails are strong and of moderate length.

imageHINDQUARTERS: Hindquarters are well angulated, with a long second thigh and well developed thigh muscles. Viewed from the rear, the hindquarters are slightly wider than the front, well muscled, without any suggestion of cowhocks. Stifles are well bent, and hock joints broad and strong. Hocks are short. Rear dewclaws may be removed. The feet are well knuckled with tough, thick pads. Both the hare foot, with its longer middle toes; and the cat foot, with its shorter middle toes, is acceptable. Hare foot is preferred. Nails are strong and of moderate length.

COAT: The coat is soft, and silky in texture. In no case should the coat be woolly or profuse enough to obscure the outline of the Silken Windhound, nor so long as to interfere with the function of a coursing hound. The coat may be straight, slightly wavy, or curly. There is longer feathering along the back of the forelegs, the brisket, hindquarters, around the neck, and tail. Coat on the face, feet, front of forelegs and hocks are naturally short. Feathering that frames the ears and face adds to the dog's expression, and should not be trimmed. The Silken Windhound is shown in a natural coat with minimal trimming.

COLOR, MARKINGS: All colors and markings are acceptable.

 

GAIT: The Silken Windhound moves with a smooth effortless trot, which has good reach in front and good drive from the hindquarters. imageRestricted or wasted motion of the legs or body, when viewed from the side, is faulty. Paddling, hackneyed gait, toeing in, and toeing out are faults in front movement. The hocks should not roll in or out when rear movement is viewed. While the hind legs are wider apart than the front, the feet, both front and rear, seek a center of balance closer to the centerline when the dog moves at a fast trot. Movement which is too wide, or too narrow, or which does not converge towards a centerline, is faulty.

TEMPERAMENT: The Silken Windhound is an intelligent hound of balanced character. While this breed exhibits strong prey drive in the field, they are gentle, affectionate, devoted companion animals in the home. An unwarranted show of timidity or nervousness, or any sign of hostility towards people or dogs, should be penalized.

 

COPIED FROM: http://www.silkenwindhounds.org/standard.html